Oblastní charita Náchod, jako nestátní nezisková organizace, je součástí sítě Diecézní katolické charity Hradec Králové a současné tak i Charity ČR. Ta patří mezi největší nestátní poskytovatele sociálně zdravotních služeb v České republice s více než stoletou historií. Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na území České republiky v oblasti sociální a zdravotní péče. Stále větší měrou se podílí také na humanitární a zejména rozvojové pomoci do zahraničí.

Posláním organizace je práce pro bližního v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti a náboženství, obzvláště pak v oblasti sociální a zdravotní péče.

Přehled poskytovaných služeb Oblastní charity Náchod:

  • Ošetřovatelská služba: Charitní ošetřovatelská služba Náchod
  • Pečovatelská služba: Charitní pečovatelská služba Náchod
  • Půjčovna pomůcek: Charitní půjčovna zdravotních pomůcek Náchod
  • Azylový dům: SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod
  • Dům na půl cesty: Dům na půli cesty - Náchod
Jak podpořit činnost OCH Náchod?
 

Kontakt

Oblastní charita Náchod

Mlýnská 189, 547 01, Náchod

Tel.: 491 433 499,777 699 399

E-mail: posta@charitanachod.cz

http://nachod.charita.cz

www.charitanachod.cz

 

číslo účtu: 275 416 363/0300

IČ: 46524282