Děkujeme všem koledníkům  
za  účast  a pomoc.

Děkujeme všem štědrým dárcům.

Farní charitu Náchod můžete v její službě podpořit:

  • modlitbou 
  • finančním darem (číslo účtu: 275416363/0300 - ČSOB Náchod, a. s., variabilní symbol: 2013)

Za oboje děkujeme.

Jak podpořit činnost FCH Náchod?
 

Kontakt

Farní charita Náchod

Mlýnská 189, 547 01, Náchod

Tel.: 491 433 334,777 699 399

E-mail:charita.nachod@mybox.cz

http://nachod.charita.cz

www.charitanachod.cz

 

číslo účtu: 275 416 363/0300

IČ: 46524282