Děkujeme všem koledníkům  
za  účast  a pomoc.

Děkujeme všem štědrým dárcům.

 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2016, 
koledníkům, vedoucím skupinek, místním koordinátorům a všem štědrým dárcům.
Moc si vážíme vašeho vynaloženého úsilí, času a podpory.

Napsali o nás v Náchodském deníku :       Článek TS 2016 z Náchodského deníku

Poděkování sponzorům :                            Sponzoři TS 2016

Celková částka vybraná za oblast :            Celkem oblast Náchodsko TS 2016

 

Dne 14. 2. 2016 proběhlo v kině Vesmír setkání koledníků, předali jsme ceny za nej... fotografie
a promítli animovaný film pro děti.

Vítězné fotografie:

Fotografie ze setkání :

Více fotografií naleznete v naší fotogalerii

Jak podpořit činnost FCH Náchod?
 

Kontakt

Farní charita Náchod

Mlýnská 189, 547 01, Náchod

Tel.: 491 433 334,777 699 399

E-mail:charita.nachod@mybox.cz

http://nachod.charita.cz

www.charitanachod.cz

 

číslo účtu: 275 416 363/0300

IČ: 46524282