Charitní pečovatelská služba Náchod

Denisovo nábřeží 665, Náchod, 547 01 Vedoucí zařízení: Marie Malinová - vedoucí zařízení
  • Tel.: 491 424 166, 603 831 064
  • Fax: 491 424 166
 

chos3

Oblastní charita Náchod

Seznam lidí:

Marie Malinová - vedoucí zařízení

Seznam služeb:

Jak podpořit činnost OCH Náchod?
 

Kontakt

Oblastní charita Náchod

Mlýnská 189, 547 01, Náchod

Tel.: 491 433 499,777 699 399

E-mail: posta@charitanachod.cz

http://nachod.charita.cz

www.charitanachod.cz

 

číslo účtu: 275 416 363/0300

IČ: 46524282