Dům na půli cesty - Náchod

Mlýnská 189, Náchod, 547 01 Vedoucí zařízení: Bc. Pavel Zeman, DiS. - vedoucí zařízení
  • Tel.: 491 423 710, 777 344 733, 777 322 633
  • Fax: 491 423 710
 

Dům 2008

Oblastní charita Náchod

Seznam lidí:

Bc. Pavel Zeman, DiS. - vedoucí zařízení

Seznam služeb:

Jak podpořit činnost OCH Náchod?
 

Kontakt

Oblastní charita Náchod

Mlýnská 189, 547 01, Náchod

Tel.: 491 433 499,777 699 399

E-mail: posta@charitanachod.cz

http://nachod.charita.cz

www.charitanachod.cz

 

číslo účtu: 275 416 363/0300

IČ: 46524282