Celá ČR Diecéze Tato organizace

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Ing. Bc. Jan Čada

ředitel organizace
Tel: 491 433 499, 776 339 339    _hFDRYUSYanBZd5fW-uyUW7r
Farní charita Náchod

Ing. Bc. Radka Holubová

SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod
Tel: 491 427 746, 773 161 633    WgAkQOQ938Es-Zd7YaBnO1p
Farní charita Náchod

Bc. Pavel Zeman, DiS.

Dům na půli cesty - Náchod
Tel: 491 423 710, 777 322 633    ZipjGK7%WkvDR.593hqhTj
Farní charita Náchod

Marie Malinová

Charitní půjčovna zdravotních pomůcek
Tel: 491 424 166, 605 401 713    YaBz9YUSYanBZd5fW-uyUW7r
Farní charita Náchod

Bc. Antonín Meier

hospodářský pracovník
Tel: 491 433 499, 776 477 399    68AmV-5jVX~mYZhaa8AkT6e-T-M
Farní charita Náchod

Eva Celbová

administrativní pracovník, koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 491 433 499, 777 699 399    68AmV-5jVX~mYZhaa8AkT6e-T-M
Farní charita Náchod
Jak podpořit činnost FCH Náchod?
 

Kontakt

Farní charita Náchod

Mlýnská 189, 547 01, Náchod

Tel.: 491 433 334,777 699 399

E-mail:charita.nachod@mybox.cz

http://nachod.charita.cz

www.charitanachod.cz

 

číslo účtu: 275 416 363/0300

IČ: 46524282