Celá ČR Diecéze Tato organizace

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Ing. Bc. Jan Čada

ředitel organizace
Tel: 491 433 499, 776 339 339    YanBZd5498pr524WHfLl5h29g
Farní charita Náchod

Ing. Bc. Radka Holubová

SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod
Tel: 491 427 746, 777 699 633    YanBZd5498pr524WHfLl5h29g
Farní charita Náchod

Václava Němcová

Charitní ošetřovatelská služba, Charitní pečovatelská služba
Tel: 491 424 166, 603 831 064    YanBZd5498m%Cgej7_Bx27d_T-M
Farní charita Náchod

Bc. Pavel Zeman, DiS.

Dům na půli cesty - Náchod
Tel: 491 423 710, 777 322 633    YanBZd5498pr524WHfLl5h29g
Farní charita Náchod

Marie Malinová

Charitní půjčovna zdravotních pomůcek
Tel: 491 424 166, 605 401 713    YanBZd5498m%Cgej7_Bx27d_T-M
Farní charita Náchod

Bc. Antonín Meier

hospodářský pracovník
Tel: 491 433 499, 776 477 399    YanBZd5498m%C%eka5pJ
Farní charita Náchod

Eva Celbová

administrativní pracovník, koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 491 433 499, 777 699 399    YanBZd5498m%C%eka5pJ
Farní charita Náchod
Jak podpořit činnost FCH Náchod?
 

Kontakt

Farní charita Náchod

Mlýnská 189, 547 01, Náchod

Tel.: 491 433 334,777 699 399

E-mail:charita.nachod@mybox.cz

http://nachod.charita.cz

www.charitanachod.cz

 

číslo účtu: 275 416 363/0300

IČ: 46524282