Děkujeme všem koledníkům  
za  účast  a pomoc.

Děkujeme všem štědrým dárcům.

Oblastní charitu Náchod můžete v její službě podpořit:

  • modlitbou 
  • finančním darem (číslo účtu: 275416363/0300 - ČSOB Náchod, a. s., variabilní symbol: 2013)

Za oboje děkujeme.

Tříkrálová sbírka 2019
Jak podpořit činnost OCH Náchod?
 

Kontakt

Oblastní charita Náchod

 

Mlýnská 189, 547 01, Náchod

tel.: 491 433 499, 604 996 135

email: charita@nach.hk.caritas.cz

 

číslo účtu: 275416363/0300

IČ: 46524282