Děkujeme všem koledníkům  
za  účast  a pomoc.

Děkujeme všem štědrým dárcům.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na Tříkrálové sbírce.

Poděkování TS 2014 v Náchodě

Tříkrálová sbírka - celkem za oblast v roce 2014 

Jak podpořit činnost OCH Náchod?
 

Kontakt

Oblastní charita Náchod

 

Mlýnská 189, 547 01, Náchod

tel.: 491 433 499, 604 996 135

email: charita@nach.hk.caritas.cz

 

číslo účtu: 275416363/0300

IČ: 46524282