Charitní ošetřovatelská služba Náchod


  • Tel.: 491 424 166
 
Denisovo nábřeží 665, Náchod, 547 01 Vedoucí služby: Lenka Matyášová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA NÁCHOD
(nově Domácí zdravotní péče)

Charitní ošetřovateská služba je návštěvní služba kvalifikovaných zdravotních sester ve vašem domácím
prostředí / v domácím prostředí pacienta.

Naším cílem je zajištění odborné zdravotní péče o pacienta v jeho domácím prostředí na základě ordinace praktického nebo odborného lékaře. Mezi nejčastější úkony patří převazy pooperačních ran, chronických ran, aplikace injekcí, inzulínu, odběr krve a péče o dlouhodobě ležícího pacienta.

Poskytujeme současně také domácí hospicovou péči, která zahrnuje komplexní péči o onkologického pacienta včetně podání infuzí, tlumení bolestí a celkové doprovázení dle potřeb a situace pacienta ve spolupráci s lékařem, odborným personálem v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb (př. fyzioterapeut, nutriční terapeut, klinický psycholog, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách), duchovním a pečující rodinou.

Ošetřovatelská a hospicová služba je hrazena ze zdravotního pojištění.                 

Služba je poskytována 7dnů v týdnu po dobu 24hodin v těchto městech a obcích:            
Náchod, Hronov, Česká Skalice, Nové Město n. Metují a okolní obce: Babí, Bakov, Bohuslavice n. Metují, Borová, Bystré, Černčice, Česká Čermná, Dlouhé, Dobrošov, Dolní Radechová, Dolsko, Doubravice, Hořičky, Horní Dřevíč, Jizbice, Jestřebí, Kleny, Komárov, Kramolna, Křižanov, Lhotky, Libchyně, Lhota pod Hořičkami, Lhota u Nahořan, Lipí, Machov, Malé Poříčí, Mezilesí, Mezilečí, Miskolezy, Nahořany, Nový Hrádek, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Pavlišov, Provodov, Přibyslav, Rokytník, Rýzmburk, Řešetova Lhota, Sendraž, Slavětín, Spy, Slatina nad Úpou, Sněžné, Stárkov, Starkoč, Studnice, Šonov, Trubějov, Velké Poříčí, Velký Třebešov, Velká Jesenice, Velký Dřevíč, Veselice, Vrchoviny, Vestec, Vršovka, Vysokov, Zájezd, Zákraví, Zblov, Žďárky, Žernov.

Leták Charitní ošetřovatelská služba

Kontakt:

Denisovo nábřeží 665, 547 01 Náchod (3. patro)Charitní ošetřovatelská služba

Tel./fax.: 491 424 166, 603 831 064

E-mail: lenka.matyasova@nach.hk.caritas.cz

Mapa zde                                                  


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Lenka Matyášová - vedoucí zařízení
Tříkrálová sbírka 2019
Jak podpořit činnost OCH Náchod?
 

Kontakt

Oblastní charita Náchod

 

Mlýnská 189, 547 01, Náchod

tel.: 491 433 499, 604 996 135

email: charita@nach.hk.caritas.cz

 

číslo účtu: 275416363/0300

IČ: 46524282