Charitní pečovatelská služba Náchod


  • Tel.: 491 424 166, 603 831 064
 
Denisovo nábřeží 665, Náchod, 547 01 Vedoucí služby: Marie Malinová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NÁCHOD

Charitní pečovatelská je terénní sociální služba, probíhající prostřednictvím návštěv kvalifikovaných pracovnic ve vašem domácím prostředí / v domácím prostředí uživatele služby.

Naším cílem je zajistit pomoc uživatelům - zachovat dosavadní způsob a kvalitu života včetně vedení k dosažitelné míře samostatnosti a soběstačnosti. Mezi obvyklé úkony patří například pomoc při osobní hygieně; oblékání; pomoc při přípravě, dovážce a podání stravy a při zajištění chodu domácnosti.

Pracovní tým charitní pečovatelské služby tvoří obětavé a laskavé pečovatelky
(sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách).

Služba je poskytována v Náchodě a okolí, v pracovních dnech v době od 7:00 - 20:00 hodin.                                                                                                     

Pečovatelská služba je hrazena dle aktuálně platného ceníku.CHOS 06 2015 live (36)

Leták Charitní pečovatelská služba

Kontakt:

Denisovo nábřeží 665, 547 01 Náchod (3. patro)

Tel./fax.:491 424 166, 603 831 064

E-mail: marie.malinova@nach.hk.caritas.cz

Mapa zde  


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Marie Malinová - vedoucí zařízení
Tříkrálová sbírka 2019
Jak podpořit činnost OCH Náchod?
 

Kontakt

Oblastní charita Náchod

 

Mlýnská 189, 547 01, Náchod

tel.: 491 433 499, 604 996 135

email: charita@nach.hk.caritas.cz

 

číslo účtu: 275416363/0300

IČ: 46524282