Dům na půli cesty - Náchod


 • Tel.: 491 423 710, 777 344 733
 
Mlýnská 189, Náchod, 547 01 Vedoucí služby: Bc. Michaela Kollertová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

DŮM  NA PŮLI CESTY - NÁCHOD

OPZ_barevné_khk

                       

Zřizovatelem sociálního zařízení Dům na půli cesty - Náchod je Farní charita Náchod. Provoz služby je celoroční - nepřetržitý s kapacitou ubytovnání pro 11 uživatelů. 

O projetku:

 • Dům na půli cesty je určen pro mladé dospělé ženy a muže ve věku 18 – 26 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí
 • zájemci přicházejí ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, z jiných zařízení pro děti
  a mládež, může se také jednat o osoby z ulice, osoby zneužívané, případně mladé lidi z nefunkční rodiny
 • doba a rozsah poskytování služby vyplývá z platné smlouvy mezi zařízením a uživatelem, celkové trvání poskytování služby uživateli je zpravidla 1 rok
 • odborné působení pracovníků zařízení směřuje k dosažení pozitivní změny v životě uživatelů, k tomu je také nasměrována celá nabídka zařízení, kde kromě základních služeb, jako je poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí základního sociálního poradenství, možnost přípravy stravy včetně pomoci při její přípravě, aktivizační a vzdělávací činnosti, podporu při osvojování hygienických návyků a trénink praktických dovedností                        

Služba je poskytována ve dvou fázích pobytu:

Komunitní režim – důraz je kladen na maximální pomoc a podporu uživatele a na individuální práci s uživatelem.

Samostatný pobyt – podpora uživatele s primárním důrazem na samostatnost uživatele.

 Realizace služby:

 • provoz zařízení je nepřetržitý, celoroční,
 • pobyt v zařízení max. 1 rok,
 • kapacita zařízení 11 uživatelů,
 • dvoulůžkové bytové jednotky se standartním vybavením.

Uživatelé mají možnost v rámci areálu  zařízení využít posilovnu, pc učebnu, dílnu, venkovní posezení nebo
si zapůjčit kolo, knihy, hudební nástroje, stolní hry, míče za účelem rozvoje svých dovedností a schopností.

Kontakt:

Mlýnská 189, 547 01 Náchod

Tel.: 491 423 710, 777 344 733

E-mail: michaela.borsikova@nach.hk.caritas.cz

Mapa zde

Leták Dům na půli cesty - Náchod

Pověření Krajského úřadu.pdf

 

Projekt je financován z prostředků ESF ,Operační program zaměstnanost 
Aktivita je součástí  projektu Služby sociální prevence
v Královéhradeckém kraji IV

www.esfcr.cz

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Michaela Kollertová - vedoucí zařízení
Tříkrálová sbírka 2019
Jak podpořit činnost OCH Náchod?
 

Kontakt

Oblastní charita Náchod

 

Mlýnská 189, 547 01, Náchod

tel.: 491 433 499, 604 996 135

email: charita@nach.hk.caritas.cz

 

číslo účtu: 275416363/0300

IČ: 46524282