Celá ČR Diecéze Tato organizace

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Ing. Marek Špelda, Ph.D.

ředitel organizace
Tel: 491 433 499, 604 996 135    88Eo1Wih0eqkQOQfW-uhY929WkvDRc29g
Oblastní charita Náchod

Lenka Matyášová

Charitní ošetřovatelská služba
Tel: 491 424 166, 603 831 064    7.AuRWc7arnC5f56LTAkT62%65pk87j7%5pJ
Oblastní charita Náchod

Marie Malinová

Charitní pečovatelská služba, Půjčovna zdravotních pomůcek
Tel: 491 424 166, 605 401 713    88EsVWc77bAy.Z4WHgnmYW.cT-nBZd5kT-M
Oblastní charita Náchod

Bc. Michaela Kollertová

Dům na půli cesty - Náchod
Tel: 491 423 710, 777 322 633    8bprR3b7TdBv23hl-onjGKd7Yakr1W77~bGk9W7r
Oblastní charita Náchod

Jitka Doležalová

SV. ANNA Domov pro matky s dětmi
Tel: 491 427 746, 773 161 633    5bGuRW8g7.Mk2~l7VX~xR1.43dkmRb~lWlkmb
Oblastní charita Náchod

Eva Celbová

administrativní pracovník, koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 491 433 499, 777 699 399    0onhT3b8-onjGKd7Yakr1W77~bGk9W7r
Oblastní charita Náchod
Tříkrálová sbírka 2019
Jak podpořit činnost OCH Náchod?
 

Kontakt

Oblastní charita Náchod

 

Mlýnská 189, 547 01, Náchod

tel.: 491 433 499, 604 996 135

email: charita@nach.hk.caritas.cz

 

číslo účtu: 275416363/0300

IČ: 46524282