Dobrovolnické centrum

Dobrovolníkem může být každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem se může stát kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout druhým.
Každý dobrovolník je u nás vítán. Dobrovolnické centrum koordinuje pomoc dobrovolníků v rámci našich činností a středisek a najde uplatnění pro každého.