SV. ANNA - Domov pro matky s dětmi

Logo EU IP
Cílem zařízení je pomoci při řešení obtížné životní situace zajištěním vhodného dočasného bydlení. Pomocí při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí. Služba je zaměřena na rozvoj samostatnosti uživatele a vyřešení obtížné životní situace nebo zmírnění následků této situace.

V návaznosti na základní činnosti je cílem dané sociální služby vytvářet předpoklady pro vzdělávací, výchovné, zájmové, sportovní a kulturní aktivity, které poskytují uživatelům nové znalosti, napomáhají k rozvoji schopností a dovedností, podporují jejich začlenění do společnosti a utvářejí smysluplné vztahy s ostatními lidmi. V tomto ohledu se jedná například o pomoc ve výchově a péči dětí, pomoc při hospodaření v domácnosti – možnost řízeného hospodaření, zprostředkování návazných zdrojů a odborné pomoci, nácvik praktických dovedností, podpora při rozvíjení vlastních schopností a dovedností, základní materiální zajištění.
Služba je spolufinancována Evropskou unií.

Potravinova_banka HK logoDíky spolupráci s Potravinovou bankou může být poskytována uživatelům služby v nouzi na základě posouzení jejich situace i potravinová pomoc.

Dokumenty ke stažení:

Źádost o službu.docx

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů.pdf

Potvrzení o zdravotní způsobilosti.docx

Pověření KHK k poskytování služby.pdf

Pověření sociálně-právní ochrany dětí.pdf

Popis realizace služby.pdf

Garantovaná nabídka služeb.pdf