Edukační centrum

Edukační centrum realizuje vzdělávací a osvětové akce nejen pro zdravotní sestry, sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, ale tak pro veřejnost.
Posluchači jsou při odborných seminářích, přednáškách a besedách seznamováni s moderními metodami a přístupy nejen odborníky, ale také zkušenými pracovníky z praxe, kteří prezentují své praktické zkušenost.