Poradna paliativní a hospicové péče

Poradna paliativní a hospicové péče poskytuje pomoc onkologicky nemocným, jejich rodinám a lidem o ně pečující v domácím prostředí. Pomáhá se zajištěním potřebných podnímek k péči o pacienta. Poskytuje jim potřebné informace jak správně o pacienty pečovat, zprostředkovává zapůjčení potřebných kompenzačních pomůcek, spolupráci se specializovanými zdravotníky - Domácí hospicové péče Oblastní charity Náchod a psychologickou a duchovní pomoc.

Dokumenty ke stažení:

Popis realizace služby