Charita Náchod

1 a 8 Rollup (2)Oblastní charita Náchod je nestátní nezisková organizace patřící do sítě Diecézní katolické charity Hradec Králové a současně Charity ČR. Ta patří mezi největší nestátní poskytovatele sociálně zdravotních služeb v České republice s více než stoletou historií.
Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na území České republiky v oblasti sociální a zdravotní péče. Stále větší měrou se podílí také na humanitární a zejména rozvojové pomoci do zahraničí.

Naše vize

Jsme součástí Charit stojících na křesťanských hodnotách. Společně pomáháme lidem v nesnázích, i tam, kde schází naděje.

    • Našim posláním je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti a náboženství, obzvláště pak v oblasti sociální a zdravotní péče - každý člověk je pro nás důležitý.

    • Pro společnost, partery a klienty jsme stabilní a důvěryhodnou organizací, která dokáže pružně reagovat na mimořádné události a poskytnout účinnou pomoc.

    • Svým zaměstnancům nabízíme smysluplnou a naplňující práci v bezpečném prostředí, fungujícím dle morálních křesťanských zásad, které jim umožňuje seberealizaci a profesní rozvoj.

Oblastní charita Náchod vznikla již v roce 1992 původně jako Farní charita Náchod. Později se tranformovala na současnou Oblatní charitu Náchod - v ruku v ruce s tím, jak rozšiřovala portfolio poskytovaných služeb ve více obcích a městech v regionu.

Služby pro mladé a rodiny

Služby pro nemocné a seniory

Potravinová pomoc

Dobrovolnictví a vzdělávání