Tříkrálová sbírka 2021

OrganizacePočet úředně
rozpečetěných
kasiček
Aktuální výnos
statických kasiček
[Kč]
Za oblast Náchod59226 276 Kč
Online koleda 104 184 Kč
Koleda ze statických kasiček59226 276 Kč
Koleda celkem 330 460 Kč
Rozpečetěno 59 z 59 úředně zapečetěných pokladniček.