Podpořte nás

Oblastní charitu Náchod můžete v její činnosti podpořit

  • zapojením se v rámci dobrovonictví
  • pomocí v Tříkrálové sbírkce jako koledník či vedoucí skupinky
  • finančním příspěvkem na účet 275416363/0300, variabilní symbol 2000
  • finančním darem, na základě darovací smlouvy - tento dar je z pohledu zákona o daních z příjmů daňově uznatelný a fyzické i právnické osoby si jej mohou uplatnit pro snížení základu daně. Oblastní charita Náchod každému dárci vystaví potvrzení o přijatém daru.

Za jakoukoliv pomoc upřímě děkujeme