Tříkrálová sbírka

Děkujeme všem koledníkům, vedoucím, dárcům, základním školám a gymnáziu Náchod, kteří se podíleli na letošní sbírce a hodným tetám za občerstvení. Děkujeme za Vaši podporu, úsilí a štědrost.

O sbírce:

Tříkrálovou sbírku organizuje Charita Česká republika již od roku 2001. V současnosti patří tato sbírka k největší dobrovolnické akci u nás - na akci se podílí až 50 tis. dobrovolníků.

Pravidla sbírky:

Tříkrálová sbírka je zcela transparentní a řídí se přísnými pravidly.
Koledníkům převlečeným za tři krále (mudrce z východu) zpravidla požehná místní kněz a poté se vydají do ulic pro koledu. Pravé koledníky lze rozpoznat podle průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může takéž vyžádat.
Koledníci vybírají finanční dary do zapečeťené kasičky se znakem Charity. Kasička je úředně zapečeťena místně příslušným městským či obecním úřadem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky koledníka.
Pokud vám koledníci, kteří požádají o dar do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR, na požádání nepředloží svůj průkaz nebo odmítnou ukázat úřední pečetění sbírkové kasičky, jde patrně o koledníky, kteří se pouze vydávají za zástupce Charity a může se jednat o podvod.
Charita si nečiní výhradní právo na tento lidový zvyk, koledovat může kdokoli. Nemůžeme ale nést odpovědnost za dary, které veřejnost svěří koledníkům, kteří nejsou evidovaní jako osoby pověřené vykonávat Tříkrálovou sbírku (tzn. nedisponují průkazem vystaveným dle výše uvedených pravidel a nevybírají dary do úředně zapečetěné kasičky).

Výtěžek sbírky:

Přísnými pravidly se řídí také rozdělování výtěžku sbírky. Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně z největší části věnován na podporu záměrů pro lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé formy podpory a pomoci pro nemocné, lidi se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a pro další jinak sociálně potřebné.
Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá. Přibližně desetina výtěžku je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

Jak sbírku podpořit:

  • Finančním darem koledníkům během sbírky.
  • Jako dobrovolník (koledník nebo vedoucí skupinky).  Koledníkem se může stát opravdu každý - děti, dospělí i senioři. Přihlásit se můžete jako jednotlivec, ale i jako skupinka přátel či celá rodina. V každé skupince musí být alespoň jedna osoba vybavena dokladem totožnosti.