Charitní pečovatelská služba

Charitní pečovatelská služba je terénní služba poskytována kvalifikovanými pracovníky v domácím prostředí osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení nebo kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
Cílem služby je pomoci uživatelům co nejdéle zachovat dosavadní způsob života a prožívat stáří aktivně a ve svém přirozeném prostředí.  

Dokumenty ke stažení:

Žádost o službu.docx

Ceník úhrad pečovatelské služby.pdf

Pověření KHK k poskytování služby.pdf

Pravidla poskytování služby.pdf

Popis realizace služby.pdf

Informace o zpracování osobních údajů.pdf